02/08/11

Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Το Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία την 01/09/2011.

Ενισχύει τις άριστες ερευνητικές προσπάθειες στην Ελλάδα, την έρευνα που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και τα καινοτομικά έργα σε επιστημονικά πεδία. Εντάσσεται στη νέα πολιτική της έρευνας για "Ενίσχυση της έρευνας - ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό" και διαμορφώθηκε κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Translate


Copyright © 2011 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.