04/08/11

Απασχόληση Επιστημονικού Προσωπικού σε Επιχειρήσεις

Νέα προκήρυξη με θέμα "Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την Επασχόληση Προσωπικού Υψηλής Επιστημονικής Κατάρτισης", με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 15/09/2011.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των νέων ερευνητών για την ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και η αύξηση της επαγγελματικής τους ένταξης μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας. Η επιχορήγηση καλύπτει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ενώ το 30% καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Copyright © 2011-2024 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Translate