01/08/11

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eco-innovation

Η πρωτοβουλία Eco-innovation εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της ΕΕ και ο προϋπολογισμός της ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013. 

Η νέα προκήρυξη καλύπτει τις θεματικές περιοχές: Ανακύκλωση Υλικών, Δομικά προϊόντα και υλικά, Τρόφιμα & Ποτά, Νερό και Πράσινο Επιχειρήσεις και έξυπνες αγορές. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαϊκές χώρες. Το κάθε έργο έχει μέγιστη διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι στις 08/09/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Copyright © 2011-2024 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Searching στο "ALL NEWS gr"

Translate