14/11/15

Στοιχεία Επικοινωνίας Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι

Greek Embassy in France
17, Rue Auguste Vacquerie
75116 Paris France
tel
00 331 47237228
fax
00331 47237385
e-mail
gremb.par@mfa.gr

More info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Copyright © 2011-2024 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Searching στο "ALL NEWS gr"

Translate