29/08/13

4ο Newsletter saferinternet.gr

Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο 04/2013:
- Twitter και ρυθμίσεις ασφαλείας,

- Instagram και ρυθμίσεις ασφαλείας,
- Tumble και ρυθμίσεις ασφαλείας,
- In-app αγορές και ρυθμίσεις ασφαλείας,
- "Top-10" online δικαιώματα και υποχρεώσεις: "Ιnfographics".


Περισσότερα Newsletter & saferinternet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr