26/08/12

Το Σύστημα PEGI Επεκτείνει την Λειτουργία του και στις Εφαρμογές

Δελτίο Τύπου "Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου" (18-07-2012

"Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια PEGI (Pan-European Game Information) ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη λειτουργία του στο χαρακτηρισμό εφαρμογών (apps). 

To “PEGI for Apps”, όπως καλείται, σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει ηλικιακούς χαρακτηρισμούς σε πλατφόρμες, από όπου μπορούν να «κατεβούν» και να χρησιμοποιηθούν μικρές σε έκταση εφαρμογές («small software applications»), που δεν είναι μόνο παιχνίδια. 

Οι εφαρμογές που θα κριθούν κατάλληλες για χρήση του συστήματος ηλικιακής διαβάθμισης θα λάβουν ειδική άδεια χρήσης της σήμανσης PEGI (δηλαδή κάποιου από τα ειδικά εικονίδια για τις ηλικιακές κατηγορίες 3+, 7+, 12+, 16+ και 18+), παρόμοια με αυτή που υπάρχει ήδη στα βιντεοπαιχνίδια, και η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν εάν μια εφαρμογή είναι κατάλληλη για μια συγκεκριμένη ηλικία, ή όχι. 

Περαιτέρω, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των online εφαρμογών, το PEGI επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να διευρύνει το παραπάνω σύστημα ταξινόμησης ηλικιών με περιγραφικούς δείκτες που θα υποδεικνύουν τους επικίνδυνους παράγοντες στα online περιβάλλοντα, όπως αυτούς που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας. 

Το “PEGI for Apps” έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιεί τα ίδια κριτήρια με αυτά που χρησιμοποιούν οι εκδότες βιντεοπαιχνιδιών για να καθορίσουν την ηλικιακή κατηγορία, στην οποία ανήκει ένα παιχνίδι. Οι εκδότες εφαρμογών θα μπορούν να καθορίσουν την ηλικιακή διαβάθμιση βάσει ειδικής διαδικασίας express, που χρησιμοποιείται ήδη για την ταξινόμηση παιχνιδιών στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft για κινητές συσκευές."

Περισσότερα Δελτίο Τύπου & saferinternet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Copyright © 2011-2024 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Searching στο "ALL NEWS gr"

Translate