20/10/11

Πρόγραμμα «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ, αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών.

Με το Πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000-300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης και από 20.000-200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από τις 01/08/2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 01/11/2011 (δόθηκε νέα παράταση!).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Copyright © 2011-2024 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Translate