23/08/11

Νέες προκηρύξεις του 7ου ΠΠ

Οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ, ανακοινώθηκαν στις 19/07/2011. Οι νέες προκηρύξεις καλύπτουν όλα τα προγράμματα του 7ου ΠΠ και έχουν καταληκτικές ημερομηνίες από 09/2011-05/2012.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Maire Geoghegan-Quinn, πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο για την έρευνα έως σήμερα, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 174.000 θέσεις απασχόλησης στο άμεσο μέλλον και 450.000 θέσεις με ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά σχεδόν 80 δισ. ευρώ την επόμενη 15ετία. Η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση του πολιτικού θεματολογίου και στο επίκεντρο της στρατηγικής για την Ένωση Καινοτομίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Copyright © 2011-2024 'ALL NEWS gr'. All Rights Reserved.

Κατήγγειλε «Περίεργο» Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

SafeLine.gr

Searching στο "ALL NEWS gr"

Translate